Skip to content Skip to navigation

Postup práce finančního poradce

1) FINANČNÍ ANALÝZA - prvotně je potřeba zjistit informace o klientovi (osobní údaje, příjmy, výdaje, majetek, všechny smlouvy - úvěrové, pojistné, spořící,...) a jeho přání, cíle a priority. Samozřejmě toto není potřeba v případě, kdy klient požaduje pouze sjednání majetkového pojištění (auta, dům, byt,...).

2) VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO FINANČNÍHO PLÁNU - na základě získaných informací písemně odůvodním všechny má doporučení (včetně různých příloh). Pokud poradce radí poctivě, tak svá doporučení předá písemně!

3) ZVÁŽENÍ VŠECH DOPORUČENÍ - v případech více možností řešení, konzultuji s klientem výběr toho nejvhodnějšího řešení

4) REALIZACE FINANČNÍHO PLÁNU - pomáhám klientovi s veškerými odsouhlasenými kroky

5) NÁSLEDNÁ TRVALÁ PÉČE O KLIENTA - hlavní mé přání = spokojenost, důvěra klienta a následná celoživotní spolupráce

Každému správnému poradci by mělo vždy záležet především na spokojenosti klienta, proto je mojí snahou poskytovat vždy jen takové rady a doporučení, které jsou pro klienta nejvhodnější, a které bych sám aplikoval na sobě, kdyby byl v jeho situaci.

Tomáš Kratochvil